SE HVAD VI KAN!

Fagbladet

AUTObranchen

AUTObranchen er fagblad for medlemmerne af tre branche- og arbejdsgiverforeninger inden for den danske autobranche. Vi varetager redaktion, foto og layout. Klik på billedet for at se de seneste udgaver.

Hånd & Værk

Hånd & Værk var frem til maj 2018 medlemsblad for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Bladet skildrede det gode håndværk i tekst og billeder. Vi varetog redaktion og lauout. Klik på billedet og se flere udgaver.

Magasinet

Kattens Venner

Kvartalsmagasinet Kattens Venner udsendes af dyreværnsforeningen Kattens Værn. Bladet beskriver cases fra foreningens kerneområder – herunder indfangning og genudsætning af vildtlevende katte og formidling af tamkatte – og bringer fornøjelige skildringer af tilværelsen sammen med en kat. Desuden er her råd og vejledning fra dyrlægen. Vi skriver, vi fotograferer, vi sætter op.

Bindeleddet

Bindeleddet udgives af Haandværkerforeningens Plejehjem i Emdrup ved København. Bladet er “lokalavis” for beboere, medarbejdere og pårørende og skildrer livets gang på Plejehjemmet. Vi redigerer og sætter op – og spæder til med redaktionelt stof.

Nyhedsbreve

KM Månedsbrev

Et nyhedsbrev udsendt for Københavns Malerlaug. Udkom til og med 2017 – i dag udsender vi det digitalt. Vi skrev, fotograferede og satte op.

Laugsnyt

Et nyhedsbrev udsendt for Københavns Blikkenslager- og VVS Laug. Udkommer fire gange om året og beretter om fagligt nyt og om laugets indre liv.

Udvalgte enkeltopgaver

Festsalen i Det Harboeske Enkefruekloster

Den fine, gamle stiftelse ønskede udarbejdet en lille pjece om de 10 portrætter, der er ophængt i Enkefrueklostrets festsal. Teksten blev skrevet af Lise Svanholm, og billederne blev taget af Jørgen Jørgensen og Henrik Nielsen. Vi stod for opsætning og produktionsstyring.

Siden er fortsat i støbeskeen.

KONTAKT

Ring 2444 8070 eller skriv til post@adampade.dk!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search